top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverArent van Wassenaer

Mediation en bemiddeling in bouwgeschillen - snel, effectief, niet duur en zelf!

Bijgewerkt op: 2 aug. 2023


Bouwgeschillen: je kunt ze beter niet hebben. Daarover binnenkort een andere blog. Maar - helaas - ze treden nogal eens op. Blijven ze te lang sluimeren, dan ontploffen ze ineens in je gezicht. Of leiden ze ineens tot verstoorde verhoudingen. Dat is om allerlei redenen niet goed. De opdrachtgever houdt op met betalen. De aannemer legt het werk neer, veel verwijten over en weer: allemaal zonde van tijd, geld en emoties.

Kortom, bouwgeschillen, je kunt ze beter maar zo snel en goed mogelijk oplossen!


Denk dan aan mediation!


Mediation (of bemiddeling) is een laagdrempelige, snelle en niet (al te) dure vorm van geschillenoplossing. Het leidt in bijna alle gevallen tot resultaat. Partijen hebben het in eigen hand. Dus hoeft er geen rechter of arbiter aan te pas te komen.


Hoe het werkt? Een mediation (of bemiddelaar, in dit stuk verder "mediator") is iemand die partijen helpt zelf het geschil op te lossen. De mediator neemt dus geen beslissingen over de inhoud. Wel is het handig als de mediator verstand heeft van de bouw en het probleem kan begrijpen.

Mediation is vertrouwelijk: alles wat in de mediation wordt gezegd kan later niet in een arbitrage of rechtszaak worden gebruikt.

De mediator zal proberen een zodanige stemming te scheppen dat de partijen veilig kunnen zeggen waar het allemaal op staat (en daarbij emoties niet uit de weg gaan: stoom afblazen is belangrijk bij mediations). Om vervolgens naar elkaar te kunnen luisteren en elkaar te kunnen begrijpen.

Bij arbitrages en rechtszaken proberen de advocaten tegenovergestelde standpunten in te nemen: het is óf links, óf rechts, maar bijna nooit in het midden: laat de arbiters of de rechters maar kiezen. Maar wat de uitkomst zal zijn? Dat is echt heel erg slecht te voorspellen en afhankelijk van onzekerheden, waaronder de stemming van die rechters of arbiters op de dag van de zitting.

Bij mediations probeert de mediator juist zoveel mogelijk feiten boven water te krijgen waar de partijen het wél over eens zijn. Hoe minder licht er tussen de verhalen zit, hoe groter de kans op resultaat. Het gat waar de partijen overheen moeten springen is dan overzichtelijk. En het wordt dan ook niet een strijd tussen standpunten, maar vooral het inzien van de redelijkheid van mogelijke oplossingsrichtingen.

Ook zal de mediator samen met de partijen bespreken welke belangen zij hebben om er samen uit te komen: denk daarbij aan schadebeperking, behoud reputatie, cashflow, tijdig opleveren, tevreden stakeholders, geen verspilling van kostbare energie, tijd en geld aan (vaak hele langdurige) procedures, trots op een mooi werk, etc. Vanuit die gezamenlijke belangen ontstaat vaak de bereidheid om over een oplossing na te denken die aan die (gezamenlijke) belangen recht doet.

Partijen benoemen de mediator gezamenlijk. Het is goed om bij het sluiten van de aannemingsovereenkomst daar al afspraken over te maken. Zie het als een verzekering. Die sluit je ook niet omdat je wilt dat je huis afbrandt, maar alleen voor het geval dat. Maar ook als het geschil daar is is een mediator gauw gevonden. Bijvoorbeeld bij de Raad van Arbitrage voor Bouwgeschillen. Of via The Faithful Goose. Of via een van de vele goede bouwmediators die in Nederland actief zijn.

De mediator moet natuurlijk tijd hebben en beschikbaar zijn om snel te kunnen handelen.

Na een intake en een kick-off gesprek zal (snel) een mediationbijeenkomst kunnen plaatsvinden.

De meerderheid van dit soort mediations kan in één sessie (van maximaal een dag) worden opgelost. Advocaten zijn welkom maar hoeven niet noodzakelijkerwijze mee. Het is dan wel verstandig dat de advocaten weten wat mediation is en het niet als een arbitragezitting zien waarbij welles/nietes de boventoon voert.


Kortom, mediation is een snelle, effectieve en niet hele kostbare methode om snel een bouwgeschil op te kunnen lossen. Zodat het werk weer door kan en partijen met opgeheven hoofd en in goede samenwerking een mooi resultaat kunnen neerzetten en daarvoor ook graag de bijbehorende aannemingssom betalen.

En het mooiste is: je doet het zelf. Geen vonnis, maar een vrijwillig overeengekomen schikking in de vorm van een vaststellingsovereenkomst.

26 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page