top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverArent van Wassenaer

21 Podcasts Bouwen met Vertrouwen - Houding en Gedrag essentieel voor geschillenvrij bouwen!


In oktober 2020 startten we met de Presolve Podcastserie Bouwen met Vertrouwen. In 21 afleveringen interviewde ik 22 mensen werkzaam in de bouwsector. Hoogleraren, (hele) hoge ambtenaren, bestuurders van bouwbedrijven, een wethouder, een alliantiemanager, projectdirecteuren, uitvoerders, projectmanagers, denkers, kostendeskundigen, de Rijksbouwmeester. Allen vertelden wat volgens hen het geheim is van geschillenvrij bouwen. Aan het slot van het interview vroeg ik hen steevast om kernachtig dat "geheim" nog eens onder woorden te brengen. En het resultaat staat hierboven. Even los van de opmerking over de zienswijzemethode (het onderwerp van aflevering 1, geheel daaraan gewijd) valt op dat ongeveer alle citaten een "zacht" aspect inhouden. Contact, vertrouwen, openheid, kwetsbaarheid, vitaal zijn, reflectie, luisteren, kwaliteit. Kortom, geen van die geheimen gaat over een goed contract, een prima bestek, techniek. Het geheim van geschillenvrij bouwen zit hem in houding en gedrag.

De grote vraag is natuurlijk: hoe kom je tot de juiste houding en het meest geschillenvermijdende soort gedrag. Moeten we accepteren dat sommigen dat wel goed doen en anderen wat minder? Is het een kwestie van ervaring: hoe meer grijze haren des te beter houding en gedrag?

Ik denk dat houding en gedrag, gericht op geschillenvrij bouwen, bij sommigen redelijk in hun natuur zit. Maar bij heel veel anderen niet. Verder denk ik dat je er op kunt trainen. Je kunt mensen conflictcompetent maken, je kunt leren wat wel en niet werkt om er samen uit te komen en om geschillen te vermijden. Dat heeft niets met hard onderhandelen te maken. Maar alles met de bereidheid open te zijn en te luisteren.

Volgens de 22 in de Podcast geïnterviewden is dát het geheim van geschillenvrij bouwen.

Laat zo de zon maar opgaan boven geschillenvrijbouwenland!26 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page