Zoeken
  • Arent van Wassenaer

Bouwjuristen


Op 18 december 2018 publiceerde het Instituut voor Bouwrecht het boek Bouwjuristen. Bouwrechtjuristen, geschreven door Erik Moesker en Sjoerd Rutten. Daarin komen 25 bouwrechtjuristen uit de werelden van wetenschap, advocatuur, overheid, geschillenbeslechting en bedrijfsleven aan de orde in een min of meer gelijk stramien. Klik op het boek voor een film over de totstandkoming van het boek.


30 keer bekeken

© 2020 by The Faithful Goose b.v. Proudly created with Wix.com.

  • LinkedIn Arent van Wassenaer
  • Facebook Arent van Wassenaer